Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio  31 d. sprendimu Nr. 191V  „Dėl teritorijos prie Savanorių pr. 66 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056100) sprendinių koregavimą sklype Savanorių pr. 66 (kadastro Nr. 0101/0052:457):  pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

10111

Isakymo+tekstas

Savanorių+66_programa