Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598)  inicijavimo sutarties pagrindu“

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tarpkalnio g. 37 detaliojo plano sprendinius sklypuose Tarpkalnio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0071:597) ir Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:598)  inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A30-781/20 „Dėl sklypo Tarpkalnio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:504) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtinto formavimo pertvarkymo projekto sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribas, statybos zonas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA

Tarpkalnio