Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo rengti apie 0,46 ha teritorijos prie Gaidžių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 0,46 ha teritorijos prie Gaidžių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 0,46 (keturiasdešimt šešių šimtųjų) ha teritorijos prie Gaidžių gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą prie įregistruoto vienbučio gyvenamojo namo Gaidžių g. 4, teisės aktų nustatyta tvarka miško paskirties žemę pakeisti kitomis naudmenomis, nustatyti žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema