Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo rengti apie 10 ha teritorijos tarp Kaimynų ir S. Veiverytės gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,, Dėl leidimo rengti apie 10 ha teritorijos tarp Kaimynų ir S. Veiverytės gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 10 (dešimt) ha teritorijos tarp Kaimynų ir S. Veiverytės gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas patikslinti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1692, Nr. 0101:0165:1693, Nr. 0101/0165:1694, Nr. 0101/0165:1695) naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, sklypui (kadastro Nr. 0101/0165:1700) nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, o kitiems teritorijoje esantiems sklypams naudojimo būdą ir kitus naudojimo reglamentus nustatyti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Inicijavimo programa

Teritorijos schema