Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl leidimo rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – rengti apie 6 (šešių) ha ploto teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinės reikšmės miško Verkių seniūnijoje, į kurią patenka sklypai adresu Skersinės g. 56 (kadastro Nr. 0101/0004:1147), Skersinės g. 58 (kadastro Nr. 0101/0004:1459), Skersinės g. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1466), sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:419), sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:416) bei gyvenamasis namas adresu Skersinės g. 54 (sklypas nesuformuotas), detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, padalinti žemės sklypus atidalijant valstybinės žemės plotus, suformuoti ir prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, suformuoti žemės sklypą gyvenamajam pastatui adresu Skersinės g. 54, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema