Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl sklypo Žvalgų g. 9 detaliojo plano sprendinių sklype Trinapolio g. 9A (kadastro Nr. 0101/0010:354) koregavimo organizavimo“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymo projektą „Dėl sklypo Žvalgų g. 9 detaliojo plano sprendinių sklype Trinapolio g. 9A (kadastro Nr. 0101/0010:354) koregavimo organizavimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – organizuoti sklypo Žvalgų g. 9 detaliojo plano (TPD Nr. T00058077), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 847 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir sklypo Žvalgų g. 9 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Trinapolio g. 9A (kadastro Nr. 0101/0010:354): patikslinti sklypo Trinapolio g. 9A (kadastro Nr. 0101/0010:354) teritorijos žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir nustatyti papildomą komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema