Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-02 įsakymo Nr. A30-2134/20 ,,Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“ pakeitimo”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-02 įsakymo Nr. A30-2134/20 ,,Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“ pakeitimo”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A30-2134/20 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“:

  1. Išdėstau 1 punktą taip:

,,1. O r g a n i z u o j u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro
Nr. T00073703) sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimą, pakeičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į bendrojo naudojimo teritorijų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).“

  1. Keičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti:

2.1. išdėstau 6 punktą taip“

,,6. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro

Nr. T00073703) sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimą, pakeičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į bendrojo naudojimo teritorijų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).“‘

2.2. išdėstau 16 punktą taip:

,,16. Planavimo terminai: 7 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo datos.“;

2.3. papildau 19 punktu:

,,19. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija: nagrinėjama apie 2,36 ha teritorija, kaip kvartalas, apribotas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridoriais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).“

 

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

8478