Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-04 įsakymo Nr. A30-819/21 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-04 įsakymo Nr. A30-819/21  „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu“ pakeitimo”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 „Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakoreguoti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.

Su sprendimu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl rengiamo įsakymo projekto galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas 8933