Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-07 įsakymo Nr. A30-1158/21 „Dėl leidimo koreguoti sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio vilko gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 193 Kolektyvo g. 119 (kadastro Nr. 0101/0021:370) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-04-07 įsakymo Nr. A30-1158/21 „Dėl leidimo koreguoti sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio vilko gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 193 Kolektyvo g. 119 (kadastro Nr. 0101/0021:370) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo”:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-04-07 ĮSAKYMO Nr. A30-1158/21 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SODININKŲ BENDRIJOS ,,ŠEŠKINĖ“ TERITORIJOS GELEŽINIO VILKO GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 193 KOLEKTYVO G. 119 (KADASTRO NR. 0101/0021:370) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos     d.   Nr.

Vilnius

 

K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. A30-1158/21 „Dėl leidimo koreguoti sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sklypo Nr. 193 Kolektyvo g. 119 (kadastro
Nr. 0101/0021:370) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ ir 2 punktu patvirtintos planavimo darbų programos 6 punktą išdėstau taip:

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, atsižvelgti į susiklosčiusį kontekstą.“

 

Siųsti pasiūlymus galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas