Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-06 įsakymo Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ pakeitimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-06 įsakymo Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ pakeitimo”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu
Nr. 1-292 „Dėl Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00061301) sprendinius apie 0,4 ha ploto teritorijos dalyje pagal pridedamą schemą M 1:2000 inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu patvirtintas gatvių raudonąsias linijas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl rengiamo įsakymo projekto galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas 9059_naujas