Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-12 įsakymo Nr. A30-1459/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kalvarijų g. 94 (kadastro Nr. 0101/0022:301)“ pakeitimo“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-12 įsakymo Nr. A30-1459/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Kalvarijų g. 94 (kadastro Nr. 0101/0022:301)“ pakeitimo”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 1200V „Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055669) sprendinių koregavimą sklype Kalvarijų g. 96 (kadastro Nr. 0101/0022:301): nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijos ir kitą galimą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas_Kalvarijų