Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl apie 28,9 ha teritorijos buvusiame Užukampio kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 organizavimo“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl apie 28,9 ha teritorijos buvusiame Užukampio kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 4 organizavimo“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – organizuoti apie 28,9 ha teritorijos buvusiame Užukampio kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00070971), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1707 ,,Dėl apie 28,9 ha teritorijos buvusiame Užukampio kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano pramonės parkui įkurti tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Nr. 4, kurio tikslas – padalinti sklypą Nr. 4 į kelis sklypus, suformuoti savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti buvusiame Vaidegių kaime žemės sklypą prie pastato (registro Nr. 10/324043) ir nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema