Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl koreguoti sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 4110/0100:13 ir 4110/0100:70) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 13 (Angelavos g. 31, kadastro Nr. 0101/0167:997), Nr. 14 (Angelavos g. 33, kadastro Nr. 0101/0167:998), Nr. 15 (Angelavos g. 35, kadastro Nr. 0101/0167:216), Nr. 16 (Angelavos g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:217), Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0167:218), Nr. 18 (kadastro Nr. 0101/0167:219), Nr. 19 kadastro Nr. 0101/0167:221) ir Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:220) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl koreguoti sklypų Vilkeliškių k. (kadastro Nr. 4110/0100:13 ir 4110/0100:70) detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 13 (Angelavos g. 31, kadastro Nr. 0101/0167:997), Nr. 14 (Angelavos g. 33, kadastro Nr. 0101/0167:998), Nr. 15 (Angelavos g. 35, kadastro Nr. 0101/0167:216), Nr. 16 (Angelavos g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:217), Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0167:218), Nr. 18 (kadastro Nr. 0101/0167:219), Nr. 19 kadastro Nr. 0101/0167:221) ir Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:220) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – performuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo+programa_Angelavos+g 10454_naujas