Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti apie 1,97 ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 1,97 ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti apie 1,97 (vieno ir devyniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Baltynės, Balio Šližio gatvių ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: suformuoti ir suplanuoti laisvos valstybinės žemės teritoriją, suformuoti gatvių raudonąsias linijas, suformavus gatvių raudonąsias linijas prie žemės sklypo Baltynės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0038:164) pietinės dalies prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą pakeičiant šio žemės sklypo plotą ir ribas, žemės sklype Baltynės g. 5 (kadastro Nr. 0101/0038:164) nekeičiant pagrindinės žemės paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo+programa+Baltynės+g.+5_v2 9928_n