Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 5,77 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą”

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 5,77 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti apie 5,77 (penkių ir septyniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1267,
Nr. 0101/0159:1392, Nr. 0101/0159:1290, Nr. 0101/0159:1266, Nr. 0101/0159:1373, tikslu sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti žemės sklypų paskirtį ir naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Isakymo+tekstas

Liepkalnio_programa

Liepkalnio