Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti  Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Markučių g. 78“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti  Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Markučių g. 78“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“  patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057292) sprendinių koregavimą sklype Markučių g. 78 (kadastro Nr. 0101/0059:168): nekeičiant nustatyto žemės naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Markučių_inicijavimas

9841