Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Garsiojoje g. 19 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose P. B. Šivickio g. 2 ir Garsiojoje g. 21“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Garsiojoje g. 19 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose P. B. Šivickio g. 2 ir Garsiojoje g. 21“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 30-2027 „Dėl sklypo Garsiojoje g. 19 detaliojo plano tvirtinimo“  patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055856) sprendinių koregavimą sklypuose P. B. Šivickio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0075:2779) ir Garsiojoje g. 21 (kadastro Nr. 0101/0075:2958): nekeičiant žemės sklypų paskirties, pakeisti sklypų ribas ir plotus, atidalijant žemės sklypą P. B. Šivickio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0075:2779) sklypo dalį prijungti prie sklypo Garsiojoje g. 21 (kadastro Nr. 0101/0075:2958), patikslinti detaliuoju planu patvirtintas Garsiosios gatvės raudonąsias linijas, prie naujai formuojamo sklypo prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą, naujai formuojamo sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų pakeisti į komercinės paskirties objektų teritorijų (statinių paskirtis – mokslo paskirties pastatas – vaikų darželis), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Garsioji_inicijavimas

10238_naujas