Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Rudens g. 30d (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094)“

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Lyglaukių g. 4 nepilnos apimties detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Rudens g. 30d (kadastro Nr. 0101/0046:0093), Rudens g. 30E (kadastro Nr. 0101/0046:0106) ir Lyglaukių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0046:0094)“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės plotus tarp sklypų ribų ir nustatytų gatvių raudonųjų linijų, nekeičiant sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema