Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,, ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 ,,Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054556), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A30-676/20 ,,Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano sprendinių sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:320) koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:4301), Knypavos g. 6A (kadastro Nr. 0101/0167:4300), Knypavos g. 6B (kadastro Nr. 0101/0167:4299), Knypavos g. 6C (kadastro Nr. 0101/0167:4298) ir Knypavos g. 6D (kadastro Nr. 0101/0167:4302): nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo koreguoti sklypų ribas, užstatymo zoną ir ribą, patikslinti užstatymo tipą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Knypavos_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Knypavos_inicijavimas

Knypavos