Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12/1 ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos tarp Kalvarijų, Upės, Geležinio Vilko, Lvovo ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 12/1 ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypą savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir prijungti prie detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 12/1, padalinti sklypą į atskirus sklypus (pagal pridedamą schemą sklypą Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5), numatomam suformuoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybinės žemės sklypui (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 1) nustatyti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų naudojimo būdą, prie sklypo (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 5) – esamo sklypo Giedraičių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0032:980) dalies, – prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą (pridedamoje schemoje pažymėtas Nr. 2) ir sklypui (pridedamoje schemoje Nr. 5 plius  Nr. 2) nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą, numatomiems suformuoti sklypams (pridedamoje schemoje pažymėti Nr. 3 ir Nr. 4), patenkantiems į suformuotą gatvių raudonųjų linijų zoną, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą, servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas+Giedraičių+2

PROGRAMA_Giedraičių_2_inicijavimas

10084