Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo inicijuoti teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1181V „Dėl teritorijos Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056196) sprendinių koregavimą sklype Nr. 13 (Kareivių g. 14, kadastro Nr. 0101/0018:44) ir laisvoje valstybinėje žemėje: suformuoti įsiterpusius laisvos valstybinės žemės sklypus, numatyti jų sujungimą su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0018:44) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, pakeisti sujungimo būdu suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą nustatant komercinės paskirties objektų teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Kareiviu_14_leidimo_inicijuoti_įsakymas

PROGRAMA_Kareiviu_14_inicijavimas

9984