Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti sklypo Valakupių g. 14 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti sklypo Valakupių g. 14 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – keisti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. 116V „Dėl sklypo Valakupių g. 14 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054752) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pertvarkyti sklypus Valakupių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0011:183) ir Valakupių g. 14c (kadastro Nr. 0101/0011:175) juos sujungiant ir perdalijant, patikslinti visų detaliuoju planu suplanuotų sklypų naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, per rekreacinių miškų sklypų naudojimo būdo sklypus (kadastro Nr. 0101/0011:296) ir (kadastro Nr. 0101/0011:273), miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypus, skirtus privažiuoti prie sklypų ir inžineriniams tinklams kloti, planuojamiems sklypams nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

Inicijavimo+Programa_Valakupių+g.+14,+14c11

schema+new