Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti sklypo Žuvėdrų g. 37 detaliojo plano sprendinius apie 0,52 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti sklypo Žuvėdrų g. 37 detaliojo plano sprendinius apie 0,52 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suformuoti gatvės raudonąsias linijas, nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalinti sklypą Žuvėdrų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0012:0011), suformuoti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos arba atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo sklypą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas+Žuvėdrų+37

PROGRAMA_Žuvėdrų+37_inicijavimas

10396