Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinius”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo keisti teritorijos P. Vileišio gatvėje detaliojo plano sprendinius”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti gatvių raudonąsias linijas, nekeisti sklypo Nr. 2 ribų, ploto ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdo, sklypą Nr. 1 padalinti, suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teisei į žemę atkurti ir pakeisti visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, priklausomųjų želdynų teritorijoje suformuoti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos sklypą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Įsakymas+P+Vileišio

DARBU_PROGRAMA_P_Vileišio

10432