Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinius sklype Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti raudonąsias linijas nekeičiant žemės sklypo Liepkalnio g. 116 (kadastro Nr. 0101/0081:0012) žemės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų tipus, pakeisti naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, prisijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą schemą).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas+Liepkalnio+116

PROGRAMA_Liepkalnio+116

10626