Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 453 „Dėl Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano  (registro
Nr. T00056193) sprendinius žemės sklype Kruopiškių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:1169) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir atskirųjų želdinių teritorijos (E) naudojimo būdus, padalinti žemės sklypą į tris žemės sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas Kruopiskiu Inicijavimo+Programa+Kruopiškių+g.+5