Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 13,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 13,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 „Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00056345) sprendinius sklypuose Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584), Balsių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:450), Balsių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0131:322), Romuvos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0131:349), Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0131:795): prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Balsių g. 5, Balsių g. 7, Balsių g. 9, Romuvos g. 47 ir Romuvos g. 49 prijungti laisvos valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, iš bendrąja nuosavybe valdomo sklypo (kadastro Nr. 0101/0131:795) atskirti sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49 savininkams nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis ir prijungti prie žemės sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49, pakeisti sklypų ribas, plotus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Balsių_inicijavimas

10392