Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007) inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinius sklype Parodų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0051:0007) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti servitutų poreikį bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Įsakymas_Parodų_1

PROGRAMA_Parodų_1_inicijavimas

9368