Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Eitkūnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:4217) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Eitkūnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:4217) inicijavimo sutarties pagrindu ”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197), kurio sprendiniai buvo pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A30-1920/18(2.1.22E-TD2) „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1283, Nr. 0101/0167:1286, Nr. 0101/0167:1395, Nr. 0101/0167:1394, Nr. 0101/0167:1392, Nr. 0101/0167:1393, Nr. 0101/0167:1353, Nr. 0101/0167:1276, Nr. 0101/0167:1396) koregavimo tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Eitkūnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:4217) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į du sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: 1. Isakymo+tekstas_Eitkūnų g. 8 2. Planavimo+darbų+programa_Eitkūnų+g.+8 3. 9978