Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0004:1020) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0004:1020) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano (TPD Nr. T00087601), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1487 „Dėl sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype J. Kairiūkščio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0004:1020): nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0004:1020) naudojimo paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, koreguoti statybos zoną ir ribas, nustatyti sklypui  pagrindinius ir papildomus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema