Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Ašmenėlės g. 2, Ašmenėlės g. 2A, Ašmenėlės g. 2B ir Ašmenėlės g. 4 inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Ašmenėlės g. 2, Ašmenėlės g. 2A, Ašmenėlės g. 2B ir Ašmenėlės g. 4 inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1708V „Dėl sklypo Juodajame kelyje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00055001) sprendinius sklypuose Ašmenėlės g. 2 (kadastro Nr. 0101/0075:2261), Ašmenėlės g. 2A (kadastro Nr. 0101/0075:2258), Ašmenėlės g. 2B (kadastro Nr. 0101/0075:2260) ir Ašmenėlės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0075:2259): sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus, nustatyti statybos zoną ir ribą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Ašmenėlės_inicijavimas

10728