Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:157) Vaidegių kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 5 (Pagojuko g. 18, kadastro Nr. 0101/0162:1169) ir Nr. 6 (Pagojuko g. 16, kadastro Nr. 0101/0162:1170) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:157) Vaidegių kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 5 (Pagojuko g. 18, kadastro Nr. 0101/0162:1169) ir Nr. 6 (Pagojuko g. 16, kadastro Nr. 0101/0162:1170) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypų Pagojuko g. 18 (kadastro Nr. 0101/0162:1169) ir Pagojuko g. 16 (kadastro Nr. 0101/0162:1170)  plotą ir ribas prijungiant  prie jų įsiterpusios valstybinės žemės plotus pagal pridedamą schemą; nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nu`statyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir rekreacinės teritorijos žemės naudojimo būdus ir reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo+programa_Pagojuko+g 10198