Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo Laurų g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0003:2310) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Laurų g. 3 detaliojo plano sprendinius sklype Laurų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0003:2310) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo Laurų g. 3 detaliojo plano (TPD Nr. T00054942), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 30-410 „Dėl sklypo Laurų g. 3 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Laurų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0003:2310): pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo Laurų g. 7 ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti Laurų gatvės raudonąsias linijas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema