Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1-341 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055801), kurio sprendiniai buvo pakoreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A30-2740/18(2.1.22E-TD2) „Dėl koreguojamo sklypo Rinktinės g. 54/9 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Trimitų g. 11  (kadastro Nr. 0101/0032:155) tvirtinimo“  (registro Nr. T00082756), sprendinių koregavimą sklype Trimitų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0032:155) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: 1. Isakymo+tekstas 2. Planavimo+darbų+programa_Trimitų+g.+11 3. 10069