Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano sprendinius sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano sprendinius sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano (TPD Nr. T00054465), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 708 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir sklypo S. Konarskio g. 6C detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype S. Konarskio g. 6C (kadastro Nr. 0101/0055:16) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypo ribas prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema