Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 19, detaliojo plano sprendinius sklype Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 19, detaliojo plano sprendinius sklype Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – padalinti sklypą Kriaučiūnų g. 37 (kadastro Nr. 0101/0167:1421) ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos: Įsakymo projektas Planavimo programa Schema