Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1358) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1358) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano (TPD Nr. T00055859), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-636 „Dėl teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0157:1358): nekeičiant žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1358) naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą, padalyti sklypą, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema