Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1222V „Dėl teritorijos prie Pramonės g. 152 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055387) sprendinius sklypuose Pramonės g. 182 (kadastro Nr. 0101/0066:23) ir Pramonės g. 184 (kadastro Nr. 0101/0066:24): nekeičiant pagrindinės tikslinės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo sujungti sklypus ir padalinti juos bei padalintiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema