Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinius apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Rygos ir Justiniškių gatvių detaliojo plano sprendinius apie 3,66 ha teritorijos dalyje prie Justiniškių gatvės inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suplanuoti  susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius, sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0029:345 ir kadastro Nr. 0101/0029:346), nekeičiant nustatytos pagrindinės naudojimo paskirties nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų žemės naudojimo būdą bei reikalingą planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo+programa_Justiniškių 10625