Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Žirnių g. 18 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 (Žirnių g. 18, kadastro Nr. 01010080:1447) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,, Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Žirnių g. 18 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 (Žirnių g. 18, kadastro Nr. 01010080:1447) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1405 „Dėl teritorijos prie sklypo Žirnių g. 18 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060514) sprendinius sklype Nr. 1 (Žirnių g. 18, kadastro Nr. 0101/0080:1447) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti statybos zoną ir statybos ribą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: 1. Isakymo tekstas 2. Planavimo programa_Žirnių g. 18 3. Žirnių g. schema