Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:2750 ir Nr. 0101/0101:2859) inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano sprendinius sklypuose (kadastro Nr. 0101/0101:2750 ir Nr. 0101/0101:2859) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti teritorijos T-08 kvartalo Didžiuosiuose Gulbinuose detaliojo plano (TPD Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A30-2164 „Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sprendinius sklypuose Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0101:2750) ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:2859), kurio tikslas – sujungti sklypus Nr. 7 (kadastro Nr. 0101/0101:2750) ir Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:2859), pakeisti sklypo Nr. 9 naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, nustatyti privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

 

Įsakymo tekstas

Programa

Teritorijos schema