Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-49 „Dėl teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00056570) sprendinius sklype Turniškių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0012:285): nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

10325

PROGRAMA_Turniskiu_inicijavimas

Isakymo+tekstas