Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Juozapiškių g. 33 detaliojo plano sprendinius sklype Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Juozapiškių g. 33  detaliojo plano sprendinius sklype Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382) inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nekeičiant sklypo Anupriškių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0122:382) žemės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus; Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos:

10814 Įsakymo projektas_Anupriškių g. 6 Planavimo programa_Anupriškių g. 6