Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) inicijavimo sutarties pagrindu ”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti sklypo plotą ir ribas prijungiant įsiterpusios valstybinės žemės plotą pagal pridedamą schemą, nustatyti sklypui daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą bei reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos: Isakymo+tekstas Planavimo+programa_Latvių+g 10543