Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Stirnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:501)“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Stirnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:501)”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius sklype Stirnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:501), suformuotame  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 30-2707/18(2.1.1E-TD2) „Dėl žemės sklypo Stirnų g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu: prijungti apie 180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės dalį tarp suformuoto sklypo Stirnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:501) ir Vilkų gatvės raudonosios linijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Isakymo+tekstas PROGRAMA_Stirnų_4_inicijavimas 10040