Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 3 ha teritorijos tarp Karelų ir Juodupio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 3 ha teritorijos tarp Karelų ir Juodupio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – suformuoti ir suplanuoti laisvos valstybinės žemės teritoriją, padalyti žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0158:767), nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas, plotus, kitą naudojimo paskirtį, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų bei bendrojo naudojimo teritorijų naudojimo būdus, teritoriją, patenkančią tarp gatvių raudonųjų linijų, planuoti atskiru (-ais) kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypu (-ais), planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos:Isakymo+tekstas 10499 Planavimo+programa_Karelų-Juodupio