Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą „Dėl leidimo rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo rengti apie 3,93 ha teritorijos prie Nugalėtojų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu ”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – pakeisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:272) žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų būdą, padalinti sklypą (kadastro Nr. 0101/0013:272) ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus, nustatyti reikalingus servitutus; miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0013:351) suformuoti atskirą žemės sklypą ir paversti miškų ūkio paskirties žemę kitomis naudmenomis, pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą. Planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos: Įsakymas_Nugalėtojų Planavimo programa_Nugalėtojų g. 10629_n