Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Smilgų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0012:426) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”

 

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą ,,Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Smilgų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0012:426) ir aplinkinėje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu”.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – prie sklypo Smilgų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0012:426) prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą iki Smilgų gatvės raudonųjų linijų, koreguoti planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Isakymo+tekstas

PROGRAMA_Smilgų_2_inicijavimas

10612