Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 11,8 ha teritorijos prie Kaimynų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektas „Dėl leidimo rengti apie 11,8 ha teritorijos prie Kaimynų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planuojamos teritorijos dalyje dalijimo ir (ar) jungimo būdu suformuoti naujus žemės sklypus, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. liepos 7 d. imtinai) el. paštu [email protected].

Nuorodos: _Potvarkio projektas_Kaimynų g_ Schema_11078