Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektą „Dėl leidimo rengti apie 6,2 ha teritorijos tarp Karelų ir Maltiečių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkio projektas „Dėl leidimo rengti apie 6,2 ha teritorijos tarp Karelų ir Maltiečių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu”

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – planuojamoje teritorijoje arba jos dalyje pertvarkyti žemės sklypų plotus bei ribas sklypų jungimo ir (ar) dalijimo būdu; suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką)

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (iki 2023 m. rugpjūčio 16 d. imtinai) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos: Potvarkio+tekstas schema